FINANCE

W ramach usługi oferujemy:

 • Kredyt 50/50, 3/33, 4/25
 • Raty miesięczne
 • Leasing finansowy i operacyjny
 • Raty roczne, brak odsetek spłata raz w roku
 • Możliwość wcześniejszej spłaty
 • Pomoc przy rejestracji w wydziale komunikacji
 • Okres kredytowania do 10 lat
 • Brak cesji na dofinansowaniu z agencji
 • Uproszczoną procedurę
 • Zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na kredytowanym ciągniku rolniczym wraz z cesją praw z polisy AC
 • Ubezpieczenie – możliwość skredytowania składek

CloseThis website uses cookies collected for statistical purposes and used for the proper operation of the website. Conditions for storage or access cookies, you can change your browser settings - failure to change the browser settings, you consent to the saving.